JAARVERSLAG 2022 STICHTING MOLENAARS OUDE TRACTOREN COLLECTIE

Ook in 2022 konden we gelukkig onze bezoekers weer in ons museum ontvangen.

Overzicht activiteiten 2022

Nieuwe vrijwilligers

Dankzij onze nieuwe vrijwilliger Piet Neeleman uit Bergschenhoek, die zich vorig jaar heel spontaan aanmeldde konden wij onze bezoekers gegarandeerd een mooie en deskundige rondleiding aanbieden. Piet heeft een agrarische achtergrond. Wij zijn verheugd met zo’n enthousiaste gids in ons museum.

In mei kregen we een bezoeker die aangaf dat hij als jong gepensioneerde zich graag beschikbaar stelde als vrijwilliger. Deze man, Peter van Egmond, eveneens uit Bergschenhoek heeft zich in no time in ons museum verdiept en versterkt nu ons team ook met het geven van rondleidingen. Dat is  heel fijn want zo kunnen de twee gidsen altijd invallen als er één niet kan.

Het is echter wel van belang dat bezoekers op tijd hun afspraken melden, zoals deze ook op onze site vermeld staan zodat wij deze goed in kunnen plannen. In overleg met onze zeer gewaardeerde vrijwilligers is het voor groepen altijd mogelijk om voor groepen vanaf 8 personen ook een rondleiding te bespreken op andere tijden als op onze site vermeld staan.

NL Doet dag

Op 12 maart kwam er een groep van 10 sterke mannen van de Lions club, ons in  het kader van NL Doet! de hele dag helpen om al onze tractoren weer allemaal mooi op te poetsen. Nadat deze happening vanwege Corona 2 jaar was uitgesteld, mocht er dit jaar weer een echte NL Doet dag georganiseerd worden. De mannen zijn de hele dag hard aan het poetsen geweest. De uitgebreide lunch, die was verzorgd door ons geweldige catering team in de hal en keuken van ons woonhuis geserveerd werd.

Iets wat door de groep enorm werd gewaardeerd, was het heel gezellig. Onder de balken zoldering van onze voormalige boenhok, waar nu onze hal en keuken zijn gesitueerd, stonden lange tafels waar iedereen van zijn welverdiende lunch in een authentieke omgeving kon genieten.

Na afloop van het poetsen hebben we met elkaar nog  samen met de mannen van NL Doet en onze vrijwilligers wat gedronken. Waarna de mannen, zeer voldaan over het resultaat van hun inspanningen voldaan huiswaarts keerden. Onder dank van ons team voor hun geweldige inzet en het schitterende resultaat van de mooi opgepoetste tractoren!

Publiciteit

Doordat wij in september 2021 op TV waren in een programma gepresenteerd door Philip Freriks over de Wederopbouw en de Marshallhulp, kwamen er ook vragen van andere media of zij bij ons langs mochten komen om een reportage te maken.

Zo kwamen wij regelmatig in het nieuws zowel in radio als regionale TV programma’s en ook in diverse huis aan huisbladen en clubbladen van tractoren verzamelaars.

Die vroegen dan weer of ze een groepsafspraak konden maken. In overleg over de juiste datum konden wij weer veel mensen blij maken.

Gemeentelijk monument

Een ander heugelijk feit is, dat de Gemeente Lansingerland naar aanleiding van de voordracht van de Culturele Erfgoed Commissie en het rapport dat door Ron Toussaint is opgesteld nu definitief de status van Gemeentelijk Monument heeft toegekend voor onze boerderij. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook het feit dat de bijgebouwen, die niet allemaal uit de zeventiende eeuw stammen, maar als geheel voor een ensemble zorgen dat geheel past in de historische lintbebouwing hier naadloos inpassen.

Ook deze eervolle vermelding die we persoonlijk op het gemeentehuis op 15 december 2022 tijdens een speciaal voor deze gelegenheid feestelijke bijeenkomst uitgereikt kregen. Samen met 5 andere genomineerden voor de status van gemeentelijk monumentaal pand en uit handen van de wethouder voor Cultuur, mevrouw Titia Cnossen, inclusief met een emaillen muurschildje, wat nu mooi bij de ingang van onze stal op de muur prijkt.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR)

Daarnaast is ons bestuur ook steeds bezig om de nieuwe regels voor de WBTR toe te passen en op de juiste manier in onze Statuten te vermelden. Vanaf 1 januari 2021 is deze nieuwe wet voor Stichtingen en Verenigingen van kracht. We mogen er meerdere jaren over doen om alle regels door te voeren. Vorig jaar hebben wij een WBTR stappenplan opgesteld. Hierin staan stapsgewijs welke veranderingen gedaan moeten worden. Wij hebben in concept een huishoudelijk regelement opgesteld. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt dit concept besproken en waar nodig aangepast.

Ook willen we bij een volgende vergadering ons lange termijn onderhoudsplan voor onze collectie van de tractoren en de huisvesting van de collectie vaststellen. Afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers alle tractoren gecontroleerd of er voldoende koelvloeistof in de tractoren zat. Bij alle tractoren is de koelvloeistof bijgevuld. Mocht er onverwacht strenge vorst komen, dan kunnen de motoren van onze tractoren niet bevriezen.

Verder gaan we ook tijdens de bestuursvergaderingen, die we 4 tot 5 keer per jaar beleggen, aan de hand van de voorbeelden uit het stappenplan van de WBTR onze Statuten waar nodig aanpassen. De ondersteunende organisatie raad ons aan niet te snel definitief onze aangepaste Statuten bij de notaris te laten passeren aangezien er nog andere wetgevingswijzigingen kunnen volgen. Als je dan al de gewijzigde statuten hebt laten passeren bij de notaris, zou je later weer een keer langs moeten gaan. Beter is om eerst alle vereiste aanpassingen goed op een rijtje te zetten. De wet geeft hier voldoende tijd voor. Bij elke bestuursvergadering komt een nieuw onderwerp uit het stappenplan van de WBTR op de agenda. Pas als we als bestuur het hele onderwerp goed onderbouwt hebben gaan we over op een volgend onderwerp. Net zo lang tot we alles behandeld hebben en getoetst aan onze organisatie.

Er worden wat de bestuurlijke aansprakelijkheid betreft steeds weer nieuwe regels van kracht. Deze dienen om bestuurders nu en in de toekomst te beschermen.

UBO registratie

Zo kregen wij op 17 november 2021 een brief van de Kamer van Koophandel. Hierin werd een nieuwe Europese richtlijn voor bestuurders met een meerderheidsbelang van minstens 25 % stemrecht uitgelegd. Tijdens een speciaal voor dit onderwerp belegde bestuursvergadering heeft ons bestuur opgemerkt dat geen enkele bestuurder in onze organisatie meer stemrecht heeft dan andere bestuurders. In dat geval kon men kiezen om alle bestuursleden een UBO registratie te geven.

In februari heeft onze secretaris Tom Spaan al onze bestuursleden aangemeld voor de verplichte UBO registratie bij de Kamer van Koophandel. De Stichting heeft daarna bericht kregen dat alle bestuursleden onder de UBO registratie zijn aangemeld en geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.

Toekomstplannen

Museum gebouwen

De februari stormen hebben de nodige stormschade aan vooral de daken van onze gebouwen aangericht. Deze zijn bij de verzekering aangemeld. Welke schade gelukkig na aftrek van het eigen risico van € 1.000,00 door de verzekering was gedekt.

Ook gaan we een Lange termijn onderhoudsplan gebouwen van de Stichting Molenaars Oude Tractoren opstellen. Doelstelling hiervan is dat de gebouwen op korte en langere termijn in goede staat blijven verkeren en veilig en toegankelijk zijn voor bezoekers.

In dit plan wordt in beeld gebracht welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn voor het museum en de bijgebouwen. Ook de frequentie van elk van deze werkzaamheden en wanneer de eerstvolgende werkzaamheid zal zijn. Daarnaast moet er een inschatting van de kosten worden gemaakt.

In het rapport van het Bureau voor Stad, Dorp en Land van vorig jaar wordt vermeld dat de staat van onderhoud van al onze gebouwen goed is, maar voorkomen is beter dan genezen.

Beheer museum

Naast onderhoud van de gebouwen moet er invulling worden gegeven aan hoe het beheer en onderhoud van de collectie en de rondleidingen voor de komende jaren worden geregeld.

Het ligt in de lijn van de verwachting dat op termijn de boerderij zal worden nagelaten aan de Stichting. Dat betekent dat de mogelijkheden voor het gebruik (en onderhoud) van de boerderij ook in de plannen worden meegenomen.

Het bestuur is van plan om in 2023 deze plannen uit te werken.