Op 25 februari heeft de jaarvergadering van OTMV afdeling Zuid-Holland Noord / Utrecht in ons museum plaatsgevonden. Iedereen werd verwelkomt met koffie en koek, verzorgd door de dames van de bestuursleden.

De opkomst was met 55 personen heel goed. Nadat de voorzitter de vergadering geopend had werd de agenda met jaarrekening en kascontrole verder vervolgd met de bestuursverkiezing van een nieuwe voorzitter.

Na afloop van de officiële vergadering sloot de nieuwe voorzitter de vergadering en volgde er een rondleiding door ons museum. Hiervoor werden de aanwezigen in verschillende groepen verdeeld. Waarna onze vrijwilligers ieder met een groep de rondleiding verzorgde.

Iedereen was zeer onder de indruk van het grote aantal tractoren en de staat van onderhoud van onze collectie. Na de uitgebreide rondleiding was er in onze kantine nog een gezellig samenzijn voor de aanwezigen met een hapje en een drankje. Ook weer verzorgd door de dames van de bestuursleden van deze afdeling.

Het was al met al een geslaagde vergadering op deze zaterdagmiddag in februari. Na afloop ging iedereen weer tevreden naar huis en zowel het bestuur van de afdeling OTMV, als ook onze vrijwilligers konden terug zien op een geslaagde bijeenkomst, mede door de grote opkomst van de aanwezigen. De voorzitter dankte alle aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen wel thuis. Men was het er over eens dat onze locatie voor de afdelingsvergadering een goede keuze was van het bestuur. Voor herhaling vatbaar!

Voor meer informatie: https://www.otmv.nl/zuid-holland-noord-utrecht/#