ANBI

De Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 • Naam:
  • Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie
  • Noordeindseweg 344
  • 2651 LM Berkel en Rodenrijs
  • 010-5113072
 • Kamer van Koophandel: 41146608
 • Fiscaal nummer: 803870231
 • Bestuurssamenstelling:
  • Voorzitter: mevr. C.M. Molenaar - Bade
  • Penningmeester: Dhr. R.T.W. van Kouwen
  • Secretaris: Dhr. T.C. Spaan
  • Lid: Dhr. F.S. Visser
  • Lid: Dhr. G.H. Magielse
 • Verslag activiteiten:
 • Financiële verantwoording: 
 • Beleid: zie het beleidsplan onder Organisatie.
 • Huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement van de Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie
 • Beloningsbeleid: De collectie wordt uitsluitend door onbezoldigde krachten gerestaureerd, beheerd en in het museum geëxposeerd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Zie het beleidsplan