Bevrijdingsverhalen

Bevrijdingsverhalen in Zuid-Holland

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de provincie Zuid-Holland na de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd van de Duitse bezetter. In opdracht van het provinciebestuur is het Erfgoedhuis doende om met oog op dat herdenkingsjaar een bundel Bevrijdingsverhalen samen te stellen.
Wij zijn op zoek naar ervaringen en herinneringen van mensen in Zuid-Holland van kort voor, tijdens en vlak na de bevrijdingsdagen, kortweg de periode maart-september 1945. Het gewone leven kwam weer op gang, mensen kwamen terug … of niet. En ook Indische repatrianten kwamen naar Zuid-Holland met ervaringen van verder weg, die er ook bijhoren.
Ook het openbaar bestuur kwam weer op gang. In de bloemlezing die straks het resultaat van deze verhalencollectie wordt, komt echter wel de nadruk op persoonlijke verhalen te liggen.

 

Ina Molenaar heeft een bijdrage geleverd aan dit boek, dat in april zal uitkomen. Ter gelegenheid hiervan heeft het Erfgoedhuis een foto van haar gemaakt op de curiosazolder van ons museum.

foto: Floris Scheplitz