Colofon

Tekst en redactie: Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie, John Verboom

Fotografie: Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie, John Verboom

Copyright: Alle rechten voorbehouden.
Het copyright van tekst, afbeeldingen, design etcetera berust bij de (oorspronkelijke) vervaardigers.
Op de website rusten overige copyrights die toebehoren aan de Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie. Niets mag worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik of voor gebruik voor onderwijsdoeleinden.
Voor uitzonderingen hierop dient uitdrukkelijk toestemming gevraagd te worden.
De Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie heeft haar uiterste best gedaan om zelf alle voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de teksten, beelden en geluiden met eventuele rechthebbenden overeen te komen. Een ieder die zich niettemin juridisch eigenaar weet van materiaal dat zonder zijn of haar toestemming en tegen zijn of haar wil op deze website voorkomt, wordt verzocht contact op te nemen met de stichting.

Disclaimer: Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.